Europeiska
Informationssäkerhets
månaden
oktober 2015

Informationssäkerhet - ett delat ansvar

Oktober är Europas informationssäkerhetsmånad. Över hela unionen riktas då fokus på skyddet av din, min och vår gemensamma information. Vi är alla beroende av rätt hanterad, korrekt och tillgänglig information både som privatpersoner och organisationer. Därför är informationssäkerhet ett delat ansvar. Endast genom att alla tar sitt ansvar i kedjan kan alla ha förtroende för den gemensamma informationshanteringen i samhället. I slutändan handlar det om att skydda sådant som personlig integritet, ekonomiska värden och samhällets funktionalitet.

Ta tillfället i akt och lär dig själv och andra om informationssäkerhet. Länkarna på denna sida leder dig till ett axplock av kunskapskällor hos olika organisationer.

MSB – Sociala medier

Vi använder sociala medier både för att sprida information och föra dialog med våra målgrupper.


Ett urval av nationella organisationer som ger stöd och utbildning inom informationssäkerhet


”Bättre tänka efter före” ett projekt för äldre

I detta projektet för äldre erhålls särskilt uppdragsmedel från MSB för utbildning inom informationssäkerhet.


Medborgarveckan

eMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka där e-tjänsternas tillgänglighet är i fokus. eMedborgarveckan består av lokala, regionala och nationella aktiviteter och insatser från deltagande aktörer. Syftet är att öka den digitala delaktigheten och kunskap om och användningen av främst offentliga e-tjänster. Över 250 aktörer är anmälda, däribland Försäkringskassan och Skatteverkets servicekontor, bibliotek i nästan 100 kommuner, folkhögskolor, studieförbund, föreningar, nätverk, hela kommuner, stadsdelsförvaltningar och regionförbund.

Läs mer

Europeiska organisationer som ger stöd och utbildning inom informationssäkerhet

Enisa

Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa) arbetar för ett säkrare informationssamhälle. Enisa har fått uppdraget att leda EU-kampanjen ”Europeiska informationssäkerhetsmånaden” (ECSM).

Läs mer

Enisa har en youtubekanal med info, lite blandat men också om ECSM.

European Cyber Security Month

Europeiska informationssäkerhetsmånaden (ECSM) är en Eu-kampanj med syfte att främja en allmän medvetenhet om informationssäkerhet, för det syftet har kampanjen har ett ständigt återkommande budskap: STOP-THINK-CONNECT. Utöver det kommer det årliga budskapet som i år är: ”Informationssäkerhet är ett delat ansvar” vilket syftar till vikten av ett enat engagemang för att sprida kunskaper och information om hur vi alla ska göra för att hantera information säkert.

Läs mer

På enisas kampanjsida har du möjlighet att få ta del av:


CODEWEEK, 10-18 oktober 2015

Gå med i Europe Code Week genom att delta i en aktivitet eller själv arrangera en aktivitet. Codeweek är ett gräsrotsinitiativ där alla som vill kan vara med och delta. Programmering är till för alla!

Läs mer

eSkills for jobs 2015

EU-kommissionens kampanj för ökade kunskaper inom IKT (Informations- och kommunikationsteknik). Kampanjen koordineras genom Europa kommissionen av DIGITALEUROPE och European Schoolnet. I år sker ingen kampanj för detta i Sverige, men du kan gå in och titta på vad som händer i övriga deltagarländer.

Läs mer

Eskills-manifestet

Manifestet redogör för behovet av ökad kompetens inom IKT.

Läs mer